Escola Ramón y Cajal de Barcelona

Cicle Formatiu de G.S. en Laboratori Clínic y Biomèdic

Formació Professional

 

Cicle Formatiu de Grau Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic.

 

2000 Hores (2 Cursos Acadèmics)

 

De què Treballaràs?

 

Tècnic superior en laboratori de diagnòstic clínic.

Tècnic especialista en laboratori.

Ajudant tècnic en laboratori de investigació i experimentació.

Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia.

Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

 

La competència general d'aquest títol consisteix en realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultat tècnics, per que serveixin  com suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la infermetat, així como a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

 

A on Treballaràs?

 

En unitats de promoció de la salut.

En unitats de suport de Laboratoris Clínics i Biomèdics.

En serveis hospitalaris de Laboratori Clínic i Biomèdic.

Laboratoris Clínics i Biomèdics privats.

 

Què estudiaràs?

 

La implantació del nou Currículum adaptat a la LOE. Podeu trobar tot el relacionat amb aquest cicle en el Reial Decret 771/2014, de 12 de Setembre 2014.

 

Pla de Formació:

 

MÒDULS PROFESSIONALS

 

 Gestió de mostres biològiques.

 Tècniques generals de laboratori.

 Biologia molecular i citogenètica.

 Fisiopatologia general.

 Anàlisis bioquímic.

 Tècniques de immunodiagnòstic.

 Microbiologia clínica.

 Tècniques d'anàlisis hematològic.

 Projecte de laboratori clínic i biomèdic.

 Formació i orientació laboral.

 Empresa i iniciativa emprenedora.

 Formació en centres de treball.

 

Què et cal per Matricular-te?

 

 • 4 Fotografies mida carnet

 • 2 fotocopies del D.N.I.

 • Certificació acadèmica

 • Targeta Sanitària

 

 

-Haver realitzat els estudis de Batxillerat o equivalents, com ara:

-Batxillerat experimental o C.O.U.

-Títol de FP-2, de un mòdul 3 experimental o amb el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de Grau Superior.

-A través de una prova d'accés (vincular) podran, les persones que, no complint les  condicions anteriors, tinguin més de 20 anys, o que els facin durant l'any natural en  que desitgin iniciar el cicle formatiu, i que a demés acrediti un mínim d'experiència  laboral en qualsevol activitat.

 

Escola Ramón i Cajal sccl

 

C/ Rosselló 303, baixos

08037 Barcelona

Tel: 932 070 680

info@ramonycajal.com

Línies de Metro:

 

L4 Groga Estació Verdaguer

L5 Blava  Estació Verdaguer

 

Línies de BUS:

 

6, 20, 21, 33, 34, 39 45, y 47

ORDEN Ministerial de 31 de julio de 1979, BOE n 1228