Escola Ramón y Cajal de Barcelona

Cicle Formatiu de G.S. en Imatge per el Diagnòstic i Medicina Nuclear

Formació Professional

 

Cicle Formatiu de Grau Superior en Imatge per el Diagnostic i Medicina Nuclear

 

2000 Hores (2 Cursos Acadèmics)

 

De què Treballaràs?

 

Tècnic superior en imatge per el diagnòstic.

Tècnic especialista en radiologia.

Tècnic especialista en medicina nuclear.

Personal tècnic en equips de radio-electrologia mèdica.

Personal tècnic en protecció radiològica.

Personal tècnic en radiologia de investigació i experimentació.

Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

 

La competència general d'aquest títol consisteix en obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear; i assistint al pacient durant la seva estància en la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com establiments en la unitat assistencial.

 

A on Treballaràs?

 

En unitats de promoció de la salut.

En unitats de suport de Radiologia i Medicina Nuclear.

En serveis hospitalaris de Radiologia i Medicina Nuclear.

Centres de Radiologia i Medicina Nuclear.

 

Què estudiaràs?

 

La implantació del nou Currículum adaptat a la LOE. Podeu trobar tot el relacionat amb aquest cicle en el Reial Decret 770/2014, de 12 de Setembre.

 

Pla de Formació:

 

MÒDULS PROFESSIONALS

 

 Atenció al pacient.

 Fonaments físics i equips.

 Anatomia per la imatge.

 Protecció radiològica.

 Tècniques de radiologia simple.

 Tècniques de radiologia especial.

 Tècniques de tomografia computada i ecografia.

 Tècniques de imatge per ressonància magnètica.

 Tècniques de imatge en medicina nuclear.

 Tècniques de radiofarmàcia.

 Projecte de imatge per el diagnòstic i medicina nuclear.

 Formació i orientació laboral.

 Empresa i iniciativa emprenedora.

 Formació en centres de Treball.

 

Què et cal per Matricular-te?

 

 • 4 Fotografies mida carnet

 • 2 fotocopies del D.N.I.

 • Certificació acadèmica

 • Targeta Sanitària

 

 

-Haver realitzat els estudis de Batxillerat o equivalents, com ara:

-Batxillerat experimental o C.O.U.

-Títol de FP-2, de un mòdul 3 experimental o amb el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de Grau Superior.

-A través de una prova d'accés (vincular) podran, les persones que, no complint les  condicions anteriors, tinguin més de 20 anys, o que els facin durant l'any natural en  que desitgin iniciar el cicle formatiu, i que a demés acrediti un mínim d'experiència  laboral en qualsevol activitat.ç

 

Escola Ramón i Cajal sccl

 

C/ Rosselló 303, baixos

08037 Barcelona

Tel: 932 070 680

info@ramonycajal.com

Línies de Metro:

 

L4 Groga Estació Verdaguer

L5 Blava  Estació Verdaguer

 

Línies de BUS:

 

6, 20, 21, 33, 34, 39 45, y 47

ORDEN Ministerial de 31 de julio de 1979, BOE n 1228