Escola Ramón y Cajal de Barcelona

Cicle Formatiu G.S. en Documentació i Administració Sanitàries

Formació Professional

 

Cicle Formatiu de Grau Superior en Documentació i Administració Sanitàries.

 

2000 Hores (2 Cursos Acadèmics)

 

De què Treballaràs?

 

Tècnic superior en Documentació Sanitària.

Responsable tècnic de codificació de documentació Sanitària.

Responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques.

Responsable tècnic del tractament i disseny documental sanitari.

Responsable tècnic de sistemes de informació assistencial sanitària.

Responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària.

Responsable tècnic de gestió de processos administratius i clínics.

Responsable tècnic d'administració de unitats, departaments o centres sanitaris.

Assistent d'equips d'investigació biomèdica.

Secretari de serveis sanitaris.

 

La competència general d'aquest títol consisteix en definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d'atenció i gestió de pacients, i de gestió administrativa en centres sanitaris.

 

 

A on Treballaràs?

 

Les estudiants que obtinguin aquest títol exerciran la seva activitat en el sector sanitari, en organismes i institucions del àmbit públic i en empreses privades, tant en atenció primària com en especialitzada, així com en centres hospitalaris i d'investigació.

Realitzant el seu treball sota la supervisió del facultatiu corresponent o gerent administratiu. La seva activitat professional està sotmesa a regulació per l'Administració Sanitària Estatal.

En unitats de promoció de la salut.

En serveis hospitalaris.

Centres de salut privats.

 

Què estudiaràs?

 

La implantació del nou Currículum adaptat a la LOE. Podeu trobar tot el relacionat amb aquest cicle en el Reial Decret 768/2014, de 12 de Setembre de 2014.

 

Pla de Formació:

 

MÒDULS PROFESSIONALS

 

 Gestió de pacients.

 Terminologia clínica i patologia.

 Extracció de diagnòstics i procediments.

 Arxiu i documentació sanitària.

 Sistemes d'informació i classificació sanitaris.

 Ofimàtica i processament de la informació.

 Codificació sanitària.

 Atenció psicosocial al pacient-usuari.

 Validació i explotació de dades.

 Gestió administrativa sanitària.

 Projecte de Documentació i Administració Sanitària.

 Formació i orientació laboral.

 Empresa i iniciativa emprenedora.

 Formació en centres de treball.

 

Què et cal per Matricular-te?

 

 • 4 Fotografies mida carnet

 • 2 fotocopies del D.N.I.

 • Certificació acadèmica

 • Targeta Sanitària

 

 

-Haver realitzat els estudis de Batxillerat o equivalents, com ara:

-Batxillerat experimental o C.O.U.

-Títol de FP-2, de un mòdul 3 experimental o amb el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de Grau Superior.

-A través de una prova d'accés (vincular) podran, les persones que, no complint les  condicions anteriors, tinguin més de 20 anys, o que els facin durant l'any natural en  que desitgin iniciar el cicle formatiu, i que a demés acrediti un mínim d'experiència  laboral en qualsevol activitat.

Clico Formativo de GS en Documentación y Administración Sanitarias
Clico Formativo de GS en Documentación y Administración Sanitarias
Clico Formativo de GS en Documentación y Administración Sanitarias
Clico Formativo de GS en Documentación y Administración Sanitarias

Escola Ramón i Cajal sccl

 

C/ Rosselló 303, baixos

08037 Barcelona

Tel: 932 070 680

info@ramonycajal.com

Línies de Metro:

 

L4 Groga Estació Verdaguer

L5 Blava  Estació Verdaguer

 

Línies de BUS:

 

6, 20, 21, 33, 34, 39 45, y 47

ORDEN Ministerial de 31 de julio de 1979, BOE n 1228