Escola Ramón y Cajal de Barcelona

Cicle Formatiu de G.S. en Dietètica

Formació Professional

 

Cicle Formatiu de Grau Superior en Dietètica

 

2000 Hores (2 Cursos Acadèmics)

 

De què Treballaràs?

 

Tècnic superior en Dietètica.

Tècnic especialista en Dietètica

Delegat comercial de productes de Dietètica

Responsable d'alimentació en empreses d'elaboració de menjars.

Tècnic en higiene d'aliments.

Consultor en alimentació.

Educador sanitari.

 

 

La competència general d'aquest títol consisteix en realitzar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de la alimentació humana. Analitzar els comportaments alimentaris i les seves necessitats nutritives, i programar i realitzar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

Seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, per a que serveixin com a suport a la prevenció al diagnòstic, al control de l'evolució de tractaments, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

 

A on Treballaràs?

 

Hospitals.

Menjadors de residències generals i geriàtriques.

Menjadors escolars o d'empreses.

Serveis de restauració.

Atenció primària i comunitària.

Industria de l'alimentació.

 

Què estudiaràs?

 

La implantació del nou Currículum adaptat a la LOE. Podeu trobar tot el relacionat amb aquest cicle en el Reial Decret 50/1998, de 3 de Març de 1998.

 

Pla de Formació:

 

MÒDULS PROFESSIONALS

 

Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica.
Alimentació equilibrada.
Dietoteràpia.
Control alimentari.

Microbiologia i higiene alimentària.

Educació sanitària i promoció de la salut.

Fisiopatologia aplicada a la dietètica.

Relacions en l'àmbit de treball.
Formació i orientació laboral.
Formació en centres de treball.

 

Què et cal per Matricular-te?

 

 • 4 Fotografies mida carnet

 • 2 fotocopies del D.N.I.

 • Certificació acadèmica

 • Targeta Sanitària

 

 

-Haver realitzat els estudis de Batxillerat o equivalents, com ara:

-Batxillerat experimental o C.O.U.

-Títol de FP-2, de un mòdul 3 experimental o amb el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de Grau Superior.

-A través de una prova d'accés (vincular) podran, les persones que, no complint les  condicions anteriors, tinguin més de 20 anys, o que els facin durant l'any natural en  que desitgin iniciar el cicle formatiu, i que a demés acrediti un mínim d'experiència  laboral en qualsevol activitat.

 

Ciclo Formativo de GS en Dietética
Ciclo Formativo de GS en Dietética
Ciclo Formativo de GS en Dietética
Ciclo Formativo de GS en Dietética

Escola Ramón i Cajal sccl

 

C/ Rosselló 303, baixos

08037 Barcelona

Tel: 932 070 680

info@ramonycajal.com

Línies de Metro:

 

L4 Groga Estació Verdaguer

L5 Blava  Estació Verdaguer

 

Línies de BUS:

 

6, 20, 21, 33, 34, 39 45, y 47

ORDEN Ministerial de 31 de julio de 1979, BOE n 1228